Bhaktapur

House for sale in Duwakot

Beautiful House for Sale in Duwakot

Description A beautiful house is on sale in Duwakot, Bhaktapur. भक्तपुर दुवाकोट तल्लो हाइटमा आकर्षक घर बीक्रीमा । Property Details Land: 3 Aana Rooms: 8 Floors: 2½ Bathroom: 3 Facilities ◾ Road: 13 Feet ◾ Parking: Up to 5 Motorbikes ◾ 24/7 Water supply ◾ Electricity ◾ Telephone ◾ Internet Connection ◾ Cable connection ◾ …

Beautiful House for Sale in Duwakot Read More »

Gothatar Bhaktapur

Restaurant for Sale in Gothatar Bhaktapur

Description A well-running Restaurant is on sale in Gothatar, Bhaktapur due to personal reasons. Any interested party can call Manish Khatiwada directly on his phone. गोठाटारमा चलिरहेको रेस्टुरेन्ट लाई ब्यतिगत कारणले बिक्री गर्नु पर्ने हुँदा इच्छुक महानुभाव हरू ले सम्पर्क गर्नुहोला । Manish Khatiwada सम्पर्क नं: 9841231823, 9851058083, 9842714801, 9849445522